Oprichting van de stichting in 2002
Een aantal regelmatige bezoekers van de voordrachten van Maarten Zweers was er van overtuigd, dat zijn werk en de ideeën die daaruit voortkomen zo vernieuwend en wezenlijk zijn, dat de voortgang van zijn werk gegarandeerd moest worden en bekendheid moest gaan krijgen in een grotere kring van mensen. Om die reden hebben zij in 2002 een stichting opgericht, die zich tot doel stelt het werk van Maarten Zweers te ondersteunen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling, verbreiding en publicatie daarvan.

De stichting kreeg de naam Symbolisch Theater, omdat de visionaire gedachtewereld, die Maarten Zweers heeft ontwikkeld, zijn wortels vindt in de grote symbolische (muziek)dramatische werken van de Europese cultuur en door hem ook steeds met fragmenten uit deze werken wordt geïllustreerd. Wat tot op heden onderbewust symbolisch werd beleefd vertaalt Maarten Zweers tot bewust te begrijpen visionaire gedachten over mens, samenleving en wereld, waardoor hij verleden en toekomst verbindt.

Als u meer wilt weten over het gedachtegoed, de publicaties en de activiteiten van Maarten Zweers, klik dan op www.maartenzweers.nl.

Als u het werk van Maarten Zweers wilt steunen, klik dan op Fondsenwerving en Donateurs