Voorzitter Jaap Geerlof
Secretaris Karel van Buuren
Penningmeester Brian Pennings
Lid Jorn Fokkens
Lid Wouter Nicolaas
Secretariaat: Van der Helstlaan 59, 1213 CC Hilversum
e-mail: info@symbolischtheater.nl

Rek.nr. van de Stichting Symbolisch Theater: NL 28 INGB 066.62.13.364