De Stichting heeft ten doel:

1. Het verspreiden en stimuleren van kennis over symbolische theaterwerken van Europese dichters en componisten en het toegankelijk maken van deze werken voor het groter publiek. De verspreiding kan plaats vinden door middel van publicaties en voordrachten waarin thema’s die voor mens en maatschappij van deze tijd en cultuur relevant zijn zoals:

 • de ontwikkelingsweg der mensheid;
 • bewustzijn en zelfrealisatie;
 • het wezen van de liefde en de creativiteit;
 • de aard en zin van het fysieke bestaan en de relatie tot de geestelijke wereld;
 • de relatie tussen individu en maatschappij;
 • de relatie tussen man en vrouw en het mannelijke en het vrouwelijke;
 • de noodzaak het vrouwelijke element in het bestaan te integreren;
 • de psychische mechanismen in mens en maatschappij; en
 • het krachtenspel dat de huidige, westerse cultuur bepaalt.

2. Alles wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt.
3. De Stichting tracht dit doel in algemene zin te bereiken met alle daarvoor openstaande wettige middelen en meer in het bijzonder door:

 • het geven van voordrachten, cursussen, workshops en voorlichting en informatie over alle zaken welke met de doelstelling verband houden.
 • het onderhouden van contacten en betrekkingen met deskundigen en studenten, zowel in binnen- als buitenland.
 • het financieel ondersteunen van projecten en andere activiteiten welke bijdragen aan het doel van de Stichting.

4. De Stichting beoogt geen winst te maken.