De Stichting werft haar fondsen primair uit donaties. Daarnaast kan de Stichting fondsen verwerven uit:

  1. giften, schenkingen, erfstellingen en legaten;
  2. renten;
  3. bijdragen van derden;
  4. subsidies;
  5. andere inkomsten

Opgave jaarlijkse schenking

Na het insturen van dit formulier zal de penningmeester contact met u opnemen.
    Na het insturen van dit formulier zal de penningmeester contact met u opnemen.
Jaarlijkse schenking

Onze stichting is een zogenaamde culturele ANBI en dat betekent dat u 1,25 keer het bedrag van uw gift mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor een jaarlijkse schenking geldt een fiscale drempel (1% van uw zogenaamde drempelinkomen) en het meerdere dat u schenkt boven deze drempel kunt u fiscaal aftrekken. Voor een zogenaamde lijfrente schenking geldt geen fiscale drempel. Iedere euro die u schenkt is fiscaal aftrekbaar.

Lijfrente schenking

Onze stichting is een zogenaamde culturele ANBI en dat betekent dat u 1,25 keer het bedrag van uw gift mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er is sprake van een lijfrenteschenking als u een bedrag tenminste 5 jaar (langer mag dus ook) achter elkaar schenkt en u dit vastlegt in een overeenkomst met onze stichting. Wij kunnen u helpen met het opstellen en invullen van zo’n overeenkomst. De Belastingdienst heeft hier een modelovereenkomst voor ontwikkeld en die heeft zij ook op haar website gepubliceerd.

Het voordeel van een lijfrente schenking ten opzichte van een jaarlijkse schenking is dat hiervoor geen fiscale drempel geldt: iedere euro die u schenkt levert u een fiscale aftrek op.

Stichting Symbolisch Theater
Brian Pennings
A. de Vrieslaan 18
7425NR, Deventer
mail: bpennings@crop.nl

Bankgegevens: NL28 INGB 066.62.13.364

Voor het doen van een periodieke gift vind u hier het standaardformulier van de belastingdienst.

Het RSIN nummer van de Stichting Symbolisch Theater luidt 810820298.