Het vermogen der Stichting wordt belegd in een spaarrekening bij de bank. Het vermogen wordt besteed conform de statutaire bepalingen.

De Stichting heeft een rekening bij de ING bank, onder nummer NL28 INGB 0666 2133 64.